Wat wij voor u doen

D-FIT is een organisatie die zijn passie en energie legt in het vitaal krijgen van mensen. Dat doen we door te focussen op fysieke en mentale gezondheid. Ieder mens en elke organisatie verdient een gezond bestaan. Zo werken wij met elkaar aan een vitale wereld.

Door op alle punten aandacht te schenken aan uw personeel, groeien ze als mens. Dat klinkt ‘soft’, maar heeft ‘harde’ resultaten tot gevolg.

En dit gaat niet alleen om uw zieke werknemers, maar om ál uw personeel. De insteek van vitaliteit is juist dat u het welbevinden van al uw medewerkers verhoogt.

Resultaten van verankerd vitaliteitsmanagement:

Wanneer u vitaliteit hebt verankerd binnen uw bedrijf, merkt u dat binnen de kortste keren uw medewerkers:

  • zich gezien en gehoord voelen
  • minder vaak ziek worden
  • Melden zich sneller beter
  • met meer plezier werken
  • zich meer verbonden met uw bedrijf

Voorwaarde is dus wél dat u een consistent, structureel vitaliteitsprogramma aanbiedt in uw bedrijf.

Financieel plukt u er snel de vruchten van:

  • Uw ziekteverzuimpercentage daalt
  • U bespaart personeelskosten
  • Uw omzet stijgt

Deze resultaten krijgt u alléén met consistent vitaliteitsbeleid. Wacht niet totdat uw werknemers (dreigen) ziek (te) worden!

Vitaliteitscoaching

Vitaliteitscoaching is een bewezen effectieve methode om de resultaten te boeken die hierboven beschreven staan. Door een vitaliteitscoach in te schakelen, zet u een grote stap in het verankeren van vitaliteitsmanagement in uw organisatie.

Concreet betekent het winst aan alle kanten: voor u, uw werknemers, en wat dacht u van uw klanten? Zij worden beter bediend, uw bedrijfsimago verbetert, en dat leidt onherroepelijk tot nieuwe klanten.

In 3 stappen helpen wij u om een gezond vitaliteitsniveau te realiseren:

1. FITscan

Met de FITscan wordt inzicht verkregen in de thema's; gezonde voeding, bewegen en werk, (ont)spanning en fysieke werkplek. De FITscan bestaat uit een persoonlijke vragenlijst en afname van fysieke testen. 

2. FITplan

Op basis van de uitkomsten wordt in overleg met management, P&O en of andere betrokkenen een plan gemaakt. Het FITplan geeft richting en zorgt voor de juiste acties om de gestelde doelen te bereiken...........

3. FITworks

D-FIT kan eventueel maatwerk vitaliteitsprogramma's en oplossingen aanbieden, waarmee de inzetbaarheid van medewerkers wordt geoptimaliseerd en verzuim effectief wordt teruggedrongen.