Fysieke werkplek

In deze vragenlijst wordt de fysieke werkplek onder de loep genomen. Een goede werkplek draagt bij aan het werkplezier van medewerkers. Worden zij geinspireerd, gemotiveerd en uitgedaagd in hun werk.  Hoe scoort jullie organisatie?

Staan er planten op plaatsen waar medewerkers werken?
Ja Ja, maar nog niet optimaal Nee
Zijn alle ruimten waar medewerkers tijdens hun werk komen, rookvrij?
Ja Ja, maar nog niet optimaal Nee
Zijn de werkplekken persoonlijk afgesteld?
Ja Ja, maar nog niet optimaal Nee
Voldoen thuiswerkplekken aan de gestelde eisen? (wanneer er thuis wordt gewerkt)

Ja

Ja, maar nog niet optimaal

Nee

Is het luchtklimaat (temperatuur, vochtigheid) afgestemd op het aantal medewerkers?

Ja

Ja, maar nog niet optimaal

Nee

Is er voldoende natuurlijk (zon)licht aanwezig op de werkplekken?

Ja

Ja, maar nog niet optimaal

Nee

Voldoen jullie aan de norm van x aantal medewerkers per vierkante meter?

Ja

Ja, maar nog niet optimaal

Nee

Is er aandacht voor RSI gerelateerde klachten bij medewerkers?

Ja

Ja, maar nog niet optimaal

Nee

Worden de medewerkers betrokken bij activiteiten rondom het thema werkplek?

Ja

Ja, maar nog niet optimaal

Nee

Worden acties regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld?

Ja

Ja, maar nog niet optimaal

Nee

De meeste vragen met JA beantwoord, dan bent u goed op weg. Uw organisatie is goed op weg met initiatieven rondom bewegen en werk. Kijk nog eens naar de antwoorden. Welke activiteiten of interventies kunnen nog ingezet worden?

Heeft u meer dan 3 vragen beantwoord met NEE of JA, MAAR NOG NIET OPTIMAAL dan is er nog (veel) ruimte voor verbetering. Wij helpen u graag met deze uitdaging.