Bewegen

In deze vragenlijst vragen we naar Bewegen & Werk. Door te bewegen voelen medewerkers zich fitter, herstellen ze eerder van kwaaltjes en kunnen ze het werk fysiek en ook mentaal beter aan, met minder uitval tot gevolg. Bewegen draagt bij aan vitale medewerkers en daarmee aan een vitaal bedrijf. Hoe scoort jullie organisatie?

Is er een beweegbeleid? Afspraken waarmee meer bewegen op en rond het werk wordt gestimuleerd?
Is er een aanjager om bewegen te stimuleren?
s er voldoende themakennis in huis? Heeft de werkgroep, coördinator of aanjager een opleiding of specifieke informatie gekregen met betrekking tot het stimuleren van meer bewegen van medewerkers in uw organisatie?
Zijn er voldoende middelen? Denk aan douches en een fietsenstalling, en is er budget voor het organiseren van activiteiten rondom meer bewegen?
Is de behoefte gepeild? Is er draagvlak voor beweegactiviteiten en -stimulering?
Organiseren jullie beweeg- en sportactiviteiten? Denk bijvoorbeeld aan bedrijfssport, lunchwandelen of bewegen op het werk?
Bieden jullie sport- en beweegactiviteiten? Bieden jullie sport- en beweegactiviteiten aan buiten werktijd, bijvoorbeeld joggen in groepsverband, fitnessabonnement, tennisbaanhuur of andere sporten?
Hebben medewerkers toegang tot sportfaciliteiten?
Stimuleren jullie fietsen of lopen naar het werk?
Bieden jullie begeleiding in sport? Bieden jullie begeleiding aan medewerkers die willen sporten? Bijvoorbeeld een leefstijlcoach, personal trainer of abonnement?
Worden activiteiten en maatregelen om bewegen te stimuleren regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld?

De meeste vragen met JA beantwoord, dan bent u goed op weg. Uw organisatie is goed op weg met initiatieven rondom bewegen en werk. Kijk nog eens naar de antwoorden. Welke activiteiten of interventies kunnen nog ingezet worden?

Heeft u meer dan 3 vragen beantwoord met NEE of JA, MAAR NOG NIET OPTIMAAL dan is er nog (veel) ruimte voor verbetering. Wij helpen u graag met deze uitdaging.